Νέα - Ανακοινώσεις

Λίπασμα YaraVera AMIDAS

Το YaraVera® AMIDAS® είναι ένα υψηλής ποιότητας κοκκώδες λίπασμα, το οποίο περιέχει άζωτο και θείο. Το άζωτο είναι κυρίως διαθέσιμο σε ουρική μορφή. Το θείο είναι διαθέσιμο σε μορφή θειικών αλάτων και είναι πλήρως υδατοδιαλυτό. 

Θείο και άζωτο: δύο βασικά θρεπτικά στοιχεία

Τόσο το άζωτο όσο και το θείο αποτελούν μέρος φυτικών πρωτεϊνών, ενζύμων και βιταμινών, τα οποία ρυθμίζουν σχεδόν όλες τις κύριες διεργασίες του φυτού: φωτοσύνθεση και σύνθεση σακχάρων.

Το YaraVera® AMIDAS® παρέχει στις καλλιέργειες N και S σε μία αναλογία 7:1, η οποία είναι συγκρίσιμη με αυτή της οργανικής ύλης του εδάφους. Η αναλογία αυτή είναι ιδανική για την ανάπτυξη των φυτών και την αύξηση της παραγωγής τους και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο έκπλυσης.

Η περιεκτικότητα σε θείο του YaraVera® AMIDAS® βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του ουρικού αζώτου, μειώνοντας τις απώλειες από την εξαέρωση του αζώτου κατά 35% σε εδάφη με χαμηλό pH. Τόσο το άζωτο όσο και το θείο αποτελούν μέρος φυτικών πρωτεϊνών, ενζύμων και βιταμινών, τα οποία ρυθμίζουν σχεδόν όλες τις κύριες διεργασίες του φυτού: φωτοσύνθεση και σύνθεση σακχάρων.

Ανάγκη για θείο

Εκτός από τα σταυρανθή (ελαιούχοι σπόροι, λάχανα) και άλλες καλλιέργειες, όπως το βαμβάκι και τα όσπρια, έχουν υψηλές απαιτήσεις σε θείο. Η έλλειψη S είναι συχνά παρόμοια με την έλλειψη N και η αναγνώρισή της δεν είναι πάντοτε εύκολη.

Πηγή: YARA.GR