Νέα - Ανακοινώσεις

Οδηγίες Φυτοπροστασίας

Λόγω των θερμοκρασιών που προβλέπονται, είναι πιθανόν να έχουμε έκπτυξη φυλλοφόρων οφθαλμών σε αρκετές ποικιλίες. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις και πριν από επερχόμενες βροχοπτώσεις, να γίνει καλή κάλυψη των δένδρων που ξεκίνησαν, με 300 γραμμάρια [1]* Ζιράμ 76 WG (ως τέλος άνθησης**) στα 100 κιλά νερό και με το κατάλληλο προσκολλητικό, με στόχο την προστασία από τον Εξώασκο.

Σε περιπτώσεις που σημειωθούν μολυσματικές βροχές και έχουμε έκπτυξη φυλλοφόρων οφθαλμών σε ακάλυπτα δέντρα, το αργότερο 48 ώρες μετά από τη βροχή να γίνει θεραπευτικός ψεκασμός με [8]* Συλλίτ 544 SC (75**) στα 165 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Η κάλυψη πρέπει να επαναληφθεί με Ζιράμ το αργότερο μετά από 7-8 μέρες.

Σημειώσεις:

  1. Οι φυλλοφόροι οφθαλμοί που ξεκινούν συνήθως πρώτοι, βρίσκονται στα διετή κλαδιά και στο άκρο των βλαστών της κορυφής.
  2. Η αποτελεσματικότητα του ψεκασμού με Ζιράμ και η διάρκεια κάλυψης, μειώνεται σημαντικά εφόσον ακολουθήσει παγετός.
  3. Σε καμιά περίπτωση να μη γίνει ψεκασμός με άνεμο και να μην προστεθούν στο διάλυμα ελαιούχα σκευάσματα.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ:

  • Να τηρείτε το αρχείο με τα έντυπα λιανικής πώλησης των Φ.Π.Π.
  • Να έχετε την οδηγία μαζί σας μέχρι την εφαρμογή της.
  • Γάντια, μάσκα και στολή.
  • Τρεις φορές ξέπλυμα μέσα στο βυτίο το άδειο κουτί.
  • Απόρριψη του κουτιού στους ειδικούς κάδους.
  • Να τηρείται το χρονικό διάστημα για ασφαλή επανείσοδο στον αγρό, όπως αυτό ορίζεται στις εγκρίσεις των Φ.Π.Π. και σίγουρα αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικο υγρό επάνω στα δένδρα.
  • Πριν να βγάλετε τα γάντια πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι καλά….διαφορετικά…τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 210-77.93.777